gmr;ilbmTk0kiสื่อสารศึกษา วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ถนนศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

าจารย์ เจ้าอาวาสร

บัว 4 เหล่าสอนชาวพุทธทั่วโลก

TV-มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ- ออนไลน์

 

เครือข่ายทีวีและวิทยุออนไลน์

ชมDDTVมหาเถรสมาคม

สมาคมนักข่าวเชียงใหม่

ทีวีวัดบุพพาราม

ฟังวิทยุก้าวหน้านิวสฺ์

ทีวีออนไลน์วัดฝายหิน

ฟังวิทยุวัดฝายหิน FM 104.50

หนังสือพิมพ์ก้าวหน้านิวส์ออนไลน์

วัดอินทขีลสะดือเมืองเชียงใหม่

facebook-kasate

ข่าวรอบเมืองเหนือ

3BBอินเตอร์เนต

cm108

เชียงใหม่ลีดเดอร์นิวส์

สมาคมวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชนเชียงใหม่

สถานีวิทยุเชียงใหม่มหานคร FM88.25

รายชื่อสถานีวิทยุ สวทช.เชียงใหม่

ฟังวิทยุเครือสวทช.เชียงใหม่

ฟังวิทยุ ม.ก.AM612KH zเชียงใหม่

e-mail-kasate

gmail-kasate

 *www.doisuthep.org*

ขอเชิญไหว้พระบรมธาตุดอยสุเทพ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่และ ชมภาพ-เสียงออนไลน์ www.doisuthep.org ในความอุปถัมภ์ พระเทพวรสิทธาจารย์ ประธานมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ทุกวัน

 

 

 

 

ข่าวออนไลน์หนังสือพิมพ์ต่างๆคลิกที่www.norsorpor.com

ขอเชิญร่วมพิธีสงฆ์วันที่ 8 สิงหาคม 2557 โดยมี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ เป็นประธานพิธีสงฆ์ ทำพิธีถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถฯ82 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯเวลา 7.00 น.เป็นต้นไปจนเสร็จพิธี

Copy right 2010 ตู้ ป.ณ.162 พระสิงห์ เชียงใหม่ 50205 e-mail kasate2498@hotmail.com / MB.089-9999-3975

 
ภาพข่าวทั่วไป

พระเทพวรสิทธาจารย์ใส่บาตรประจำวันทุกเช้าณ

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

ภาพวัดพระธาตุดอยสุเทพ

ประวัติวัดพระธาตุดอยสุเทพ