gmr;ilbmTk0kiสื่อสารศึกษา วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ถนนศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

าจารย์ เจ้าอาวาสร

บัว 4 เหล่าสอนชาวพุทธทั่วโลก

TV-มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ- ออนไลน์

 

เครือข่ายทีวีและวิทยุออนไลน์

ชมDDTVมหาเถรสมาคม

สมาคมนักข่าวเชียงใหม่

ทีวีวัดบุพพาราม

ฟังวิทยุก้าวหน้านิวสฺ์

ทีวีออนไลน์วัดฝายหิน

ฟังวิทยุวัดฝายหิน FM 104.50

หนังสือพิมพ์ก้าวหน้านิวส์ออนไลน

วัดอินทขีลสะดือเมืองเชียงใหม่

facebook-kasate

ข่าวรอบเมืองเหนือ

3BBอินเตอร์เนต

cm108

เชียงใหม่ลีดเดอร์นิวส์

สถานีวิทยออนไลน์ุ สวทช.เชียงใหม่

ฟังวิทยุ ม.ก.AM612KH zเชียงใหม่

e-mail-kasate

gmail-kasate

 *www.doisuthep.org*

ขอเชิญไหว้พระบรมธาตุดอยสุเทพ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่และ ชมภาพ-เสียงออนไลน์ www.doisuthep.org ในความอุปถัมภ์ พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 ประธานมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ทุกวัน

 

 

 

 

ข่าวออนไลน์หนังสือพิมพ์ต่างๆคลิกที่www.norsorpor.com

ขอเชิญท่านผู้ใจบุญ รับฟังการกระจายเสียงธรรม สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและจริยธรรม จังหวัดเชียงใหม่ FM 96.00MHz ทุกวัน รอบ 24 ชั่วโมงและขอเชิญฟังธรรม รายการ ธรรมทัศน์ เวลา 05.00-05.30 น.ที่สถานีวิทยุ วปถ.2เชียงใหม่ AM 738 KHzทุกวัน.. ติดต่อที่วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ053-295-003

Copy right 2010 ตู้ ป.ณ.162 พระสิงห์ เชียงใหม่ 50205 e-mail kasate2498@hotmail.com / MB.089-9999-3975

 
ภาพข่าวทั่วไป

พระเทพวรสิทธาจารย์ใส่บาตรประจำวันทุกเช้าณ

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

ภาพวัดพระธาตุดอยสุเทพ

ประวัติวัดพระธาตุดอยสุเทพ