gmr;ilbmTk0kiสื่อสารศึกษา มี อายุ 631 ปี วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ถนนศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

าจารย์ เจ้าอาวาสร

บัว 4 เหล่าสอนชาวพุทธทั่วโลก

TV-มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ- ออนไลน์

 

เครือข่ายทีวีและวิทยุออนไลน์

ชมDDTVมหาเถรสมาคม

ฟังวิทยุFM 96 ห้องส่งวัดอินทะขีล

ทีวีก้าวหน้านิวส์

ฟังวิทยุก้าวหน้านิวสฺ์

ฟังวิทยุวัดฝายหิน FM 104.50

ทีวีออนไลน์วัดฝายหิน

วิทยุเชียงใหม่เรดิโอ FM93.75

หนังสือพิมพ์ก้าวหน้านิวส์ออนไลน์

facebook-kasate

ข่าวรอบเมืองเหนือ

3BBอินเตอร์เนต

 *www.doisuthep.org*

ขอเชิญ รับฟังธรรมทางสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนา วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร คลื่น FM 96.0 MHz 24ชั่วโมง และชมภาพ-เสียงออนไลน์ www.doisuthep.org ในความอุปถัมภ์ พระเทพวรสิทธาจารย์ ประธานมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ รองเจ้าคณะภาค 7เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ โทร 053-295-003 ทุกวัน

 


ประชุมคณะสงฆ์เชียงใหม่2557 พระวิสุทธิวงศาจารย์

เจ้าคณะภาค 7 เปิดประชุมมอบนโยบายเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

แก่พระสังฆาธิการทุกระดับจำนวน 1653วัดของเชียงใหม่ 27มกราคม ณ หอประชุมนานาชาติเชียงใหม่

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประดิษฐาน ณ วัดดอนจั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

ข่าวออนไลน์หนังสือพิมพ์ต่างๆคลิกที่www.norsorpor.com

ขอเชิญไหว้พระบรมธาตุดอยสุเทพ พระบรมธาตุคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มากกว่า 600 ปีได้ทุกวัน ณ ยอดดอยสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่50200

Copy right 2010 ตู้ ป.ณ.162 พระสิงห์ เชียงใหม่ 50205 email-kasate2498@hotmail.com / kasate@doisuthep.org
TEL / Fax 0-5320-6835 MB. 08-9999-3975
 admin
 
ภาพข่าวทั่วไป

พระเทพวรสิทธาจารย์ใส่บาตรประจำวันทุกเช้าณ

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

ภาพวัดพระธาตุดอยสุเทพ

ประวัติวัดพระธาตุดอยสุเทพ