g k สื่อสารศึกษา วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ถนนศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

าจารย์ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

TV-ออนไลน์

ธรรม-ข่าวประจำวัน 

เครือข่ายทีวี-วิทยุออนไลน์

ทีวีก้าวหน้านิวส์ เชียงใหม่

วัดยางกวง เชียงใหม่

วิทยุออนไลน์วัดยางกวง เชียงใหม่

ทีวีวัดบุพพาราม เชียงใหม

ชมDDTVมหาเถรสมาคม

วิทยุFM 96 ห้องส่งวัดอินทขีล

ฟังวิทยุก้าวหน้านิวสฺ์

วิทยุก้าวหน้านิวส์ ช่อง 2

วิทยุวัดฝายหิน FM 104.50

ทีวีออนไลน์วัดฝายหิน

วิทยุวัดฝายหิน ช่อง2

หนังสือพิมพ์ก้าวหน้านิวส์ออนไลน์

วิทยุวัดหนองก๋าย อ.แม่แตง FM 99.75

วิทยุวัดฝายหิน เชียงใหม่ ช่อง2

สถานีวิทยุเอื้ออาทร เชียงใหม่ FM107

 

 

 


*www.doisuthep.org*

ขอเชิญ รับชมภาพ-เสียงออนไลน์ www.doisuthep.org ศึกษาภาพ อดีต-ปัจจุบัน วัดพระธาตุดอยสุเทพ มี... พระเทพวรสิทธาจารย์ ประธานมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่ รองเจ้าคณะภาค7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ทุกวัน

พระบรมธาตุดอยสุเทพเป็นปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งของเมืองเชียงใหม่  ประดิษฐานอยู่บนดอยสุเทพ สูงจากระดับน้ำทะเล  ๑๐๐๐ เมตร  ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของตัวเมือง ห่างจากตัวเมืองเก่าประมาณ  ๑๐  กิโลเมตร สามารถมองเห็นจากตัวเมืองได้ชัดเจน และเมื่อขึ้นไปอยู่ที่พระบรมธาตุ ก็จะเห็นตัวเมืองเชียงใหม่ได้ทั้งหมด มีบันไดนาคเจ็ดเศียรทอดจากทางขึ้นไปถึงซุ้มประตูวัด จำนวน  ๓๐๐  ขั้น ครูบาศรีวิชัยได้บอกบุญชักชวนชาวเหนือ ให้ช่วยกันสร้างถนนจากเชิงดอยไปจนถึงยอดดอย ณ ที่ตั้งพระบรมธาตุ ต่อมาปรากฎว่า พระบรมสารีริกธาตุได้แสดงปาฏิหารย์  แยกออกเป็น ๒ องค์  ขนาดเท่าเดิม  พระเจ้ากือนา จึงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุดังกล่าวขึ้นบนหลังช้างทรง และตั้งบารมีเสี่ยงช้าง   ช้างทรงได้เดินขึ้นไปบนดอยสุเทพ ครั้นถึงบริเวณที่ตั้งวัดพระบรมธาตุ ฯ  ปัจจุบัน ช้างทรงนั้นก็กระทืบเท้าส่งเสียงร้องไปทั่วบริเวณ  แล้วล้มลง ณ ที่นั้น    พระเจ้ากือนา จึงให้สร้างพระบรมสารีริกธาตุขึ้น ณ ที่นั้น  เมื่อปี พ.ศ. ๑๙๒๗  เป็นเจดีย์แบบเชียงแสนผสมลังกา

 

 

ข่าวออนไลน์หนังสือพิมพ์ต่างๆคลิกที่www.norsorpor.com   

Copy right 2010doisuthep.org ตู้ ป.ณ.162 พระสิงห์ เชียงใหม่ 50205
E-mail / kasate2498@hotmail.com /TEL / Fax 053-206-835
 
ภาพข่าวทั่วไป
พระพุทธจตุรมงคลวัดดอยสัพพัญญู

บริเวณหน้าบันไดนาควัดดอยสัพพัญญู

พระธาตุุเจดีย์วัดดอยสัพพัญญู

พระเทพวรสิทธาจารย์ใส่บาตรประจำวันทุกเช้า

ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร