gmr;ilbmTk0kiสื่อสารศึกษา วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ถนนศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

าจารย์ เจ้าอาวาสร

บัว 4 เหล่าสอนชาวพุทธทั่วโลก

TV-มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ- ออนไลน์

 

เครือข่ายทีวีและวิทยุออนไลน์

ชมDDTVมหาเถรสมาคม

ทีวีวัดบุพพาราม

ฟังวิทยุก้าวหน้านิวสฺ์

ทีวีออนไลน์วัดฝายหิน

ฟังวิทยุวัดฝายหิน FM 104.50

หนังสือพิมพ์ก้าวหน้านิวส์ออนไลน์

วัดอินทขีลสะดือเมืองเชียงใหม่

facebook-kasate

ข่าวรอบเมืองเหนือ

3BBอินเตอร์เนต

cm108

 *www.doisuthep.org*

ขอเชิญไหว้พระบรมธาตุดอยสุเทพ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่และ ชมภาพ-เสียงออนไลน์ www.doisuthep.org ในความอุปถัมภ์ พระเทพวรสิทธาจารย์ ประธานมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ทุกวัน

 

 

 

 

ข่าวออนไลน์หนังสือพิมพ์ต่างๆคลิกที่www.norsorpor.com

ขอเชิญไหว้พระบรมธาตุดอยสุเทพ พระบรมธาตุคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มากกว่า 600 ปีได้ทุกวัน ณ ยอดดอยสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่50200

Copy right 2010 ตู้ ป.ณ.162 พระสิงห์ เชียงใหม่ 50205 email-kasate2498@hotmail.com

 
ภาพข่าวทั่วไป

พระเทพวรสิทธาจารย์ใส่บาตรประจำวันทุกเช้าณ

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

ภาพวัดพระธาตุดอยสุเทพ

ประวัติวัดพระธาตุดอยสุเทพ